top of page

Abdullah Ibnu Muqaffa 

KALILA NA DUMNA

ISBN : 979-10-91275-38-5
EAN : 9791091275385

Coelacanthe, Décembre 2016, p.

Eshiyo shinu, shiyo sha mahadisi yapvirao baina ya zinyama zili :

Kalila na Dumna. Ha izo ngapvwahundrihao hikima za daradja za hadjuu

zirohao harumwa zenyilime zah’ezinyama izo.

Zitsongeza mfaume wa Farisi wakati uwo yapvehe twabibu mhuu

wahahe yakodjulwa h’eledzina la Barzawaihi, yamrume Hindi yende

yatsahe eshiyo shinu. N’enamna yaka ufanya taratibu hata yarume mndru

yabwandaye, yende yahibe shila shiyo, yashandzihe ha nkado ya pvili,

yarenge shila sha pvili yashinike ola twabibu Barzawaili ikao ndaye yaka

ushitaradjamu h’eluha ya shiFarisi, h’eamri ya mfaume wa Farisi.

Leo, heni Mkomori yandzo yadjue emahadisi ya Kalila na Dumna

ngudjodjua yasome eshiyo shinu

bottom of page